MY BUTTON
MY BUTTON

WITAJ na stronie

Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego !

Rozwijamy społeczeństwo oby­watelskie powiatu tczewskiego poprzez wzmacnianie i integrowanie sek­tora pozarządowego.

​​Na stronie znajdziesz informacje z działalności ROPPT i życia 3-sektora powiatu tczewskiego, protokoły z posiedzeń (dział DOKUMENTY), informacje o członkach i reprezentacji ROPPT (dział O RADZIE) oraz dane kontaktowe (dział KONTAKT).

1/1

WŁĄCZ SIĘ DO DZIAŁANIA NA RZECZ

3-SEKTORA W POWIECIE TCZEWSKIM!

Informuj nas o tym, co dzieje się w terenie

Zgłaszaj informacje o lokalnych potrzebach i wyzwaniach

Działaj wspólnie z nami dla dobra całego III sektora